Werkwijze Diet Plus

1e consult / intake spreekuur

Je hebt de eerste stap gezet. Super! Uiteraard ben je van harte welkom in één van onze 4 praktijken. Jij gaat het doen maar wij staan ‘gewapend’ met kennis, kunde en behulpzaamheid voor je klaar. Het eerste gesprek duurt ongeveer 60 minuten; Daarnaast wordt 30 minuten uitwerktijd voor registratie, rapportage en dieetadvies. Zowel de consulttijd als de uitwerktijd wordt in rekening gebracht; dit geldt voor zowel eerste als vervolgconsulten. 

Er vindt een anamnese (vraaggesprek) plaats waarbij we informatie verzamelen over je klachten en persoonlijke omstandigheden. We stellen je huidige voedings-, bewegings- en leefgewoonten vast en beoordelen dit. Daarnaast doen we een uitgebreide lichaamsanalyse waarbij je vetpercentage, vochtpercentage, spiermassa, BMI en ruststofwisseling (de hoeveelheid calorieën die je verbrandt in rust per 24 uur) worden gemeten. Zo krijgen we meteen inzicht in jouw algehele gesteldheid. Aan de hand hiervan stellen wij in goed overleg met jou een persoonlijk behandelplan met een voedingsadvies (dieet) en beweegadvies op. Dit biedt meteen veel houvast. Onze ervaring leert dat dit ook de motivatie verhoogt! Een voedingsadvies (of dieet) bestaat uit een voor jou op maat gemaakt voorbeelddagmenu, of een dieetlijst, zodat er voldoende variatie in je voeding ontstaat. Wil je hierbij ook mondelinge of schriftelijke tips over de aanpassingen in je voeding dan doen we dat. Soms is het wel zo fijn om heel praktisch en concreet te weten wat nou toch te eten!

 

2e Consult

Het tweede consult is twee à drie weken na het eerste consult. Opnieuw vindt er een lichaamsanalyse plaats. We bespreken met je hoe het is gegaan en adviseren je hoe verder te gaan. Indien je via een verwijzing bent gekomen rapporteren we schriftelijk jouw status aan de verwijzende arts.

Vervolgconsulten

De vervolgconsulten duren 20 à 25 minuten en worden elke 2 tot 4 weken in overleg ingepland.

Vervolgafspraken duren gemiddeld 30 minuten. Soms vergt een consult meer tijd omdat u bijvoorbeeld veel vragen heeft. Deze tijd wordt ook als consulttijd doorberekend. *Een kort-/weegconsult van 15 minuten is  mogelijk en dit kan alleen met wekelijkse afspraken. Telefonische of e-mailconsulten worden ook als consult doorberekend. Hier wordt in het dossier verslag van gemaakt.

Tijdens de afspraken vindt steeds een nieuwe lichaamsanalyse plaats en zo nodig worden de adviezen voor jou bijgesteld. We besteden ‘onderweg’ regelmatig aandacht aan het verbreden van je kennis over voeding. Zo leer je goed te variëren. Ook helpen we je die onduidelijke etiketten beter te leren lezen en zelfs om in restaurants gezondere keuzes te maken. Dit laatste doen we heel praktisch met menukaart-oefeningen! ‘Last but not least’ schenken we veel aandacht aan je motivatie en coachen we je gewenste gedragsverandering. 

 

Kosten voor medische verklaringen voor de Belastingdienst en andere instanties

Veel mensen geven bijzondere kosten op bij de belastingen, in verband met gezondheidsproblemen. De Belastingdienst vraagt dan meestal een handtekening of verklaring van de diëtist. Ook voor andere bijzondere voorzieningen wordt soms informatie van de diëtist gevraagd.

We willen die verklaring/handtekening natuurlijk aan u geven. Maar aangezien wij dit niet bij de zorgverzekeraar kunnen declareren, en het ons wel tijd kost, vragen we u daarvoor € 17,50 te betalen.

Dieetkosten en de belastingdienst

Als u een dieet volgt op voorschrift van de diëtist en u doet belastingaangifte, dan mag u in sommige gevallen de kosten van uw inkomen aftrekken. U heeft een dieetbevestiging nodig van uw diëtist of arts áls de belastingdienst er om vraagt. Het vaste bedrag staat in de dieetlijst. Staat uw dieet daar niet in, dan kunt u geen bedrag aftrekken. Zie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/overzicht_zorgkosten/dieetkosten/dieetlijsten/dieetlijst_2017